Faaliyet Alanlarımız


Müvekkillerine uygulanabilir, tatmin edici ve kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş olan Hukuk Büromuz hukukun birçok alanında hizmet sunmakta olup, özellikle Ceza Hukuku, İş Hukuku, Sağlık Hukuku, Boşanma Hukuku, Piyasa Sermayesi Hukuku ve Taşımacılık Hukuku alanlarında üst düzey uzmanlığa sahiptir.

Ceza Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Detaylı Bilgi Alın

İş Hukuku

İş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması vs. konularında hukuki danışmanlık yapıyoruz.

Detaylı Bilgi Alın

Sağlık Hukuku

Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları vs. hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veriyoruz.

Detaylı Bilgi Alın

Boşanma Hukuku

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi vs. konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

Detaylı Bilgi Alın

Piyasa Sermayesi Hukuku

Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Detaylı Bilgi Alın

Taşımacılık Hukuku

Deniz yolu, havayolu, karayolu taşımacılığında meydana gelebilecek hukuki sorunlarla ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

Detaylı Bilgi Alın